Het klimaatakkoord brengt voor u als ondernemer de nodige verplichtingen op het vlak van (duurzame) energie met zich mee. Maar... de overheid biedt, naast wettelijke regels, ook interessante subsidies om de energietransitie te ondersteunen en CO2-reductie te stimuleren. Gaat u aan de slag met onderzoek, ontwikkeling of investeringen in relatie tot (duurzame) energie? Lees dan snel verder!

Megatrends hebben impact op toekomstige economieën en industrieën en dus uw onderneming. In een eerder verschenen artikel namen wij u mee in verschuivingen in internationale machtsverhoudingen als belangrijke driver die megatrends beïnvloeden. In dit artikel gaan wij in op een tweede driver van megatrends, demografische veranderingen.

Het is alweer een aantal maanden geleden dat het kabinet-Rutte II officieel demissionair werd verklaard. Wat is de impact hiervan op het Nederlandse bedrijvenbeleid?

Het is nog een kleine twee weken tot de verkiezingen. Tot nu toe zijn innovatie en economische stimulering geen onderdeel van de campagne of het publieke debat. Een gemiste kans!

Het jaar 2016 ligt alweer bijna achter ons. Een bijzonder bewogen jaar. Een Oekraïne referendum, het Britse EU-referendum en de verkiezingen in de Verenigde Staten, hebben ons laten zien dat ook de Westerse wereld volop politieke risico’s kent. Bestaande zekerheden vallen weg en roepen de vraag op wat 2017 ons zal brengen. In maart hebben wij verkiezingen in Nederland, in mei kiezen de Fransen een nieuwe president en in het najaar moeten onze Oosterburen stemmen. Laten we hopen dat het gezonde verstand in 2017 de boventoon voert, want ook zonder politieke onzekerheden hebben ondernemers hun handen al vol aan de vele economische en technologische ontwikkelingen. Laat 2017 een mooi, inspirerend en ondernemend jaar voor u worden!

Nederland wil vooruit, een prominente plek innemen op de wereldeconomie en als innovatief te boek staan. Een prachtige ambitie. Om deze ambitie te realiseren is het kabinet in 2010 gestart met een generiek ‘bedrijvenbeleid’ met als belangrijk onderdeel het specifieke ‘topsectorenbeleid’. Nu ruim vijf jaar later is het tijd om de balans op te maken. Hebt u als ondernemer profijt van het topsectorenbeleid?

Daar staan ze dan. Strakke gezichten, afgetrainde lichamen. Klaar voor hun moment, klaar voor hun topprestatie. Het startschot klinkt en onder een toekijkend publiek van miljoenen wereldwijd willen zij hun droom waar maken. Na de extreme krachtinspanning kijken ze op het scorebord… 0,1 seconde meer of minder. Het verschil tussen Olympisch goud en zilver.

Nederland neemt het eerste half jaar van 2016 het EU-Voorzitterschap op zich. Is dit één grote poppenkast, of houdt het voorzitterschap meer in? Wat is uw mening?

Het Kabinet concludeert dat het instrumentarium van het bedrijvenbeleid goed toegankelijk en bijzonder profijtelijk blijkt te zijn voor het MKB. Driekwart van de gelden zou ten goede komen aan het MKB. Positieve conclusies voor het MKB dus, maar klopt dit beeld wel?

Al een week lang staan de kranten vol met het nieuws over de doodsstrijd van V&D. De focus ligt hierbij op het inleveren van salaris door het personeel, verlaging van de huren en verdere kosten besparingen. Stuk voor stuk “normale” reacties van gevestigde bedrijven in zwaar weer. Maar is “normaal” nog wel goed genoeg?

In de hiërarchische ordening van universele behoeften van de mens rankschikte Maslow - na de lichamelijke behoefte - veiligheid en zekerheid op de 2e plaats in de piramide. Dat veiligheid een groot goed is en je hiervoor alles durft achter te laten, heb ik van dichtbij meegemaakt.

Het boek Prediker wordt toegeschreven aan Koning Salomo. Een wijze man die leefde dik 900 jaar voor het begin van onze jaartelling. De prediker beweert alles te hebben onderzocht en trekt conclusies:

  • Alles is ijdelheid en het najagen van wind
  • Er is niets nieuws onder de zon.

Vooral dat laatste gevoel bekruipt mij nogal eens ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid.

De crisis van de jaren ’80 had de onmacht van arbeidsmarkt beleid aangetoond. In 1984 had Lubbers nog gezegd dat hij weg zou zijn als het aantal werklozen zou oplopen tot een miljoen. De beleidsmakers bedachten van alles: arbeidstijdverkorting, jongerenbanen, terugploegregelingen, weet ik wat allemaal. Echter de wetten van de crisis waren sterker. Toen dat miljoen er toch dreigde te komen, werd de definitie van werkloosheid aangepast. Lubbers bleef tot 1994 minister-president.

In 1987 bracht Prince het nummer Sign “☮” the Times uit. Prachtige muziek, maar het beeld dat Prince schetst van de tachtigerjaren is niet echt om over naar huis te schrijven.

Toen ik las dat de overheid een klankbordgroep klantvriendelijkheid subsidies bijeenriep, bekroop mij een gevoel van medelijden. Kennelijk is er een probleem. Dat probleem zie ik wel, maar ik denk dat de overheid de oplossing niet vindt door te zoeken naar een klantvriendelijkere inrichting van stimuleringsmaatregelen. 

Subsidie wordt door de overheid beschikbaar gesteld om private partijen uit te dagen een bijdrage te leveren aan het realiseren van haar beleidsdoelen. Om uiteenlopende redenen heeft de subsidiërende overheid er in veel gevallen voor gekozen een scheiding aan te brengen tussen beleid en uitvoering van  stimuleringsmaatregelen. Die redenen zijn divers, maar op zich wel steeds terecht. Ze worden benoemd met termen als “checks and balances”, “professionalisering”, “efficiëntie” enz.

In 1434 schilderde Jan van Eijck het Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw. Op het eerste gezicht een huiselijk tafereel zonder veel poespas. Maar als je iets beter kijkt, tussen de personen door, is op de achtergrond een bolle spiegel zichtbaar.

Beleidsmakers bij overheden en bedrijven kijken naar voren. Bij het maken van keuzes laten zij zich regelmatig leiden door een eenvoudig eerste beeld en dat is ook wat vervolgens wordt gecommuniceerd. Voor Europa geldt bovendien dat de beleidsmakers hun beslissing niet zelf toelichten. Dit wordt gedaan door nationale politici, die er veelal nog een extra versimpeling - bij voorkeur passend bij de eigen politieke kleur en voorkeur - aan toevoegen. Zo wordt doordacht beleid stapsgewijs versimpeld tot een huiselijk tafereel of zo u wilt een huiselijk conflict.

In zijn boek ‘Der Process’, geschreven in 1914-1915, schetst Franz Kafka het lot van Josef K. Josef K. wordt opgepakt, maar weet niet waarvoor. Overtuigd van zijn onschuld gaat hij de strijd aan tegen de bureaucratie.

Het is een actueel thema. De bureaucratie, die er blind van uitgaat dat zij goed handelt. Waarschijnlijk en hopelijk is zij zich niet bewust van het effect dat zij hiermee heeft op de maatschappij en haar individuen. Net als velen loop ook ik hier tegenaan. Ik illustreer dit graag aan de hand van de regeling ‘cofinanciering sectorplannen’ (hierna te noemen; ‘de regeling’).

Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Sommige mensen hebben niets en andere hebben alles. Als men niets heeft, biedt het leven nog toekomst. Maar als men alles heeft, is men alleen maar bang om alles te verliezen. Om sterker te staan tegenover de hebzuchtige buitenwereld, wonen de bovenbazen in groepsverband in de Gouden Bergen. Ze hebben zich omringd met voetangels en klemmen en leiden een vreugdeloos leven (Vrij naar Marten Toonder).

Een moeilijk leven, dat van de bovenbazen. Als je eenmaal tot de kringen der bovenbazen behoort, wordt "houden wat je hebt" een opgave. Het overkwam Olivier B. Bommel toen hem, ten gevolge van een weddenschap met zijn jonge vriend Tom Poes, (ten onrechte) een duit ten deel viel en hij automatisch toetrad tot de orde der bovenbazen.

Leugenbaronnen zijn mensen van vlees en bloed. Zij hebben echt bestaan. Zo zijn er in Surhuisterveen ongetwijfeld nog mensen die zich Jan Hepkes herinneren, een huidenkoopman die in het begin van de vorige eeuw internationaal circulerende volksverhalen op zichzelf toe wist te snijden. Zodra er echter over de legendarische Baron van Münchhausen wordt gesproken, wordt algemeen gedacht dat het over een romanfiguur gaat.

Lang geleden zong Boudewijn de Groot een liedje over Jimmy dat begon met de regel “Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur tegen de wind zichzelf een weg baant?”

Ik heb iets met de bouw; ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Ook als AC Adviseur werk ik regelmatig voor de bouwnijverheid, zowel voor bedrijven als voor sectororganisaties. De bouw heeft het moeilijk, en ik vraag me af of zij sterk genoeg is om tegen de wind in te blijven fietsen. Volgens mij is de bouw dé drijvende bedrijfstak in Nederland. Als het slecht gaat met de bouw, dan gaat het slecht met onze economie. De bouw klaagt en vooral de overheid moet het dan anders doen. Ook ik ben daar in een aantal gevallen zeker van overtuigd. Met name als er wordt gesuggereerd dat gebrek aan visie leidt tot korte termijn denken.

Al op school leerde ik dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert. Bij subsidieregelingen is dat niet anders.
 
Dat er minder subsidiemiddelen voor innovatie beschikbaar zijn is een gevolg van verdergaande bezuinigingen. Zo is het topsectorenbeleid in feite een bezuiniging op collectieve subsidiemiddelen. De trend die ik constateer is hoe beperkter de subsidiebudgetten, des te uitgebreider zijn de eisen aan de onderbouwing van een aanvraag. Ook het aantal aanvragers, dat een beroep doet op een subsidieprogramma, neemt aanzienlijk toe. Ondernemers willen graag een stap vooruit zetten. Het is daarom niet verwonderlijk dat door ondernemers, in tijden waarin risicovolle financieringen moeilijk te verkrijgen zijn, vaker aansluiting wordt gezocht met subsidieprogramma’s.

Op allerlei manieren herken ik in het dagelijks leven situaties uit kunst en vooral literatuur. Zo stuitte ik vorige week op een artikel in de Volkskrant met de titel “Bank financiert begeleiding van werkloze jongeren”. 

Degenen die net als ik in 1972 eindexamen HBS-B deden, moesten een vertaling maken van een artikel met de titel “Orwell on post war England”. Waarom mij dat te binnen schiet weet ik niet, maar de laatste  tijd komt de gedachte aan Orwell wel vaker naar boven.

Het lijkt wel of de overheid weigert om kritisch te zijn ten aanzien van haar eigen innovatiebeleid. Opnieuw laat het kabinet een jubelende evaluatie zien. Wanneer prikt ons parlement nu eens door deze PR-machine heen?

Langzaamaan neemt Sinterklaas ons land over en naderen we het eind van het kalenderjaar. Het leuke aan deze periode is dat wij, net als de Sint,  het hele land doorreizen.

Vattenfall heeft NUON in 2009 van gemeenten en provincies overgenomen. Nu blijkt dat er een overschot is aan energie en de bedrijfsresultaten tegenvallen, zet Vattenfall NUON weer in de etalage. Vanuit de politiek wordt gesuggereerd NUON terug te kopen. Dat roept vragen op:

Is het wel de taak van overheden om als ondernemer elektriciteit te produceren en in energie te handelen?

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief