Hoe staat het met de uitvoering van het landelijke MKB-actieplan, dat ondernemers moet helpen bij hun grootste uitdagingen zoals personeel, digitalisering en financiering?

Het Kabinet heeft gerapporteerd over de voortgang van het MKB-actieplan. Dit plan is in 2018 door het Kabinet opgesteld aan de hand van zeven hoofdthema’s: personeel, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit.

Hieronder een kort overzicht van enkele uitgelichte punten uit de rapportage.

Personeel en scholing

Het kabinet gaat de komende jaren door met het stimuleren van leren en werken in de techniek, omdat er veel technisch personeel nodig is. Voorbeelden van stimuleringsmaatregelen zijn: de Subsidieregeling Praktijkleren en de Subsidieregeling MKB Idee. De subsidieregeling MKB Idee is bedoeld voor mkb-bedrijven in technische sectoren met een tekort aan goed geschoold personeel. Projecten gericht op het wegnemen van belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling komen in aanmerking voor subsidie. In 2019 is € 7,8 miljoen beschikbaar. Er wordt verdeeld over drie jaren in totaal € 4,5 miljoen toegevoegd aan het budget van de subsidieregeling MKB Idee. Voor de samenwerking tussen onderwijs en het mkb is ook het Regionaal investeringsfonds mbo belangrijk gebleken. De looptijd van dit fonds is verlengd tot 2022, met een budget van € 100 miljoen.

Innovatie

Voor het mkb is vanaf 2018 extra geld voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten en andere innovatieve projecten beschikbaar gesteld via de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), de regeling Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet. Dit najaar start het programma MKB deals. Dit programma stimuleert regionale samenwerking door het mkb waarbij kennis over aanpak en methodieken met elkaar gedeeld wordt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal deze activiteiten co-financieren met een budget tot en met 2021van in totaal € 5,4 miljoen.

Digitalisering

Voor het mkb worden in 2019 in verschillende regio’s vijf MKB werkplaatsen op het vlak van digitalisering opgestart, bijvoorbeeld in ’s-Hertogenbosch, Groningen en Heerlen. Deze werkplaatsen laten ondernemers op laagdrempelige wijze kennismaken met online sales & marketing, met automatisering van interne processen en metcyberweerbaarheid. In 2020 wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van MKB Werkplaatsen met nieuwe thema’s als artificial intelligence.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het Mkb-actieplan? Met een team van professionals met jarenlange ervaring gaan wij samen met u de uitdaging aan zodat uw ambities gerealiseerd kunnen worden. AC Adviseurs helpt u verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief