Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Dit geld gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Welvaart en economische groei is niet vanzelfsprekend. De coronacrisis heeft benadrukt hoe belangrijk het is om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd. Om de Nederlandse welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien.

Met het instellen van een Nationaal Groeifonds  wil de rijksoverheid zorgen voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben. Heeft u plannen voor omvangrijke en baanbrekende projecten? Projecten die direct of indirect zorgen voor economische groei en welvaart op langere termijn? Denk aan projecten op het gebied van infrastructuur, onderwijs en menselijk kapitaal. Of breed toepasbare innovaties waardoor de productiviteit van Nederlanders toeneemt. Dan biedt het Nationaal Groeifonds mogelijkheden voor investering.

Omwille van de tijd is er voor de eerste ronde van het groeifonds geen brede uitvraag gedaan naar projecten, maar is gekozen voor snel uitvoerbare plannen. Zo kan het fonds snel van start om de eerste kansen te verzilveren..In het eerste kwartaal van 2021 brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan het kabinet over de beste voorstellen die in aanmerking komen voor een investering uit het Groeifonds. Dit moeten voorstellen zijn die een voorbeeld zijn voor toekomstige projecten. In de toekomst zullen meerdere rondes volgen.en krijgen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen 

Meer weten? Neem dan eens contact met ons op!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief