Economisch zitten we door de Coronacrisis in bijzonder zwaar weer. De overheid heeft op Prinsjesdag plannen gepresenteerd om flink te investeren om het bedrijfsleven uit de huidige crisis te trekken. Wilt u weten wat die plannen zijn, wat er allemaal gaat veranderen en wat dit voor u betekent? Lees dan vooral verder!

Prinsjesdag 2020 was een bijzondere editie. Dit keer niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk, waar meer ruimte beschikbaar is. Ook mochten er maar 250 gasten aanwezig zijn en ging de bekende balkonscène niet door. Ook inhoudelijk was Prinsjesdag anders dan normaal. De economie krimpt in 2020 naar verwachting met 5,2%, dit is ongekend hoog. Ook zal de werkloosheid oplopen tot 5,9%, oftewel 545.000 mensen. Hoewel wordt verwacht dat de stijging van de werkloosheid door zal zetten in 2021, is de verwachting dat de economie volgend jaar met 3,5% zal groeien.

De overheid is bereid om flink te investeren om het bedrijfsleven uit dit dal te trekken. Onderstaand een aantal plannen die tijdens Prinsjesdag 2020 uit het koffertje van de minister van Financiën kwamen.

Nationaal Groeifonds
Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal € 20 miljard uit voor het Nationaal Groeifonds. Het geld zal worden ingezet voor kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. Dit heeft als doel om de overheid en bedrijven aan te zetten tot investeren, om zo uit de crisis te komen.

Verhoging WBSO
Het budget voor de WBSO wordt verhoogd van € 1.281 miljoen naar € 1.438 miljoen. Om vooral het MKB te laten profiteren zal het tarief in de eerste schijf van de WBSO wordt verhoogd van 32% naar 40%. Voor starters wordt het tarief in de eerste schijf verhoogd van 40% naar 50%. Het tarief van de tweede schijf blijft voor iedereen 16%.

Verlaging vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Ook wordt het tarief in deze schijf verlaagd, van 16,5% naar 15% in 2021.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Om bedrijven te stimuleren om investeringen te doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. De details van de regeling worden nog verder uitgewerkt. De BIK krijgt een budget van circa € 2 miljard. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren als crisismaatregel.

Financiering van bedrijven
Om de solvabiliteitspositie van bedrijven te verstevigen en zo ruimte te bieden voor innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb, zet het Kabinet in op ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven:

  • Er wordt € 300 miljoen gereserveerd voor een fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden.
  • Om groeibedrijven te ondersteunen stelt het kabinet €150 miljoen beschikbaar, om zo deze bedrijven te laten doorgroeien.
  • Er gaat €150 miljoen naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen.

Intersectorale scholing
Er komt voor het mkb een bedrag van € 37,5 miljoen beschikbaar voor intersectorale scholing naar tekortberoepen in het mkb.

Cofinanciering EU-programma’s
Het kabinet stelt € 225 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Sleuteltechnologieën
Het kabinet investeert vanaf 2021 een bedrag van € 10 miljoen per jaar in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie, kwantum- en nanotechnologie. Ook wordt er de komende jaren € 23,5 miljoen extra geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI).

ISDE verlengd
De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030. Ook zal deze regeling samengaan met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), die gericht is op het isoleren van particuliere woningen.

CO2-heffing
Er komt een wetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie per 1 januari. Zo moet de uitstoot van CO2 duurder worden dan het terugdringen ervan. De CO2 heffing wordt de eerste jaren (o.a. Covid-19 crisis) door een dispensatiemethodiek niet toegepast. Om die reden verwacht het ministerie van Financiën dat de meeste bedrijven hier in 2024 pas iets van merken.

Extra middelen voor SLIM-regeling
De SLIM-regeling krijgt in 2021 extra middelen. De uitbreiding is een gevolg van de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding. 

Breed Offensief
Met het wetsvoorstel Breed Offensief wil de overheid het makkelijker maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen. Het doel is om iedereen naar vermogen te laten participeren in de arbeidsmarkt, onder andere door het voor werkgevers eenvoudiger te maken mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor 2020 en 2021 heeft de regering in totaal €53 miljoen vrijgemaakt.

Tot slot
Wilt u meer weten over wat de toekomstplannen van de overheid voor uw onderneming betekenen? Ziet u bedreigingen of juist kansen in deze onzekere tijden? Neem vooral contact met ons op! Wij gaan graag in overleg om te bekijken hoe wij u kunnen assisteren, met als doel zo sterk mogelijk de coronacrisis uit te komen.

 

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief