Het kabinet stimuleert bedrijven de komende 2 jaar om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK zal zijn gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

Contouren BIK

Het Kabinet heeft de contouren van de BIK bekend gemaakt. De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Het voorstel van het kabinet is om de BIK vorm te geven als een afdrachtvermindering op de loonheffing. Voorgesteld zal worden de hoogte van de BIK te bepalen aan de hand van een staffel. Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffing kunnen bedrijven de korting alleen kunnen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.

Er wordt van uitgegaan dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. Daarna zal het budget gebruikt worden voor een regeling met een soortgelijk doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).

Voorwaarden

Het kabinet wil aan de BIK de volgende voorwaarden verbinden:

  • De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • Investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 zijn volledig betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik genomen. 
  • Om in aanmerking te komen voor de verzilvering van de BIK moet een onderneming loonheffing voor personeel afdragen.
  • De BIK is alleen van toepassing op de aanschaf van niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.
  • Bedrijven kunnen de BIK pas toepassen als de investeringen volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
  • Verplichtingen ter verbetering van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten komen niet voor de BIK in aanmerking. 

Meer weten?

De BIK is nog onderwerp van stevige discussies met het Parlement. De regeling staat daarmee nadrukkelijk nog niet vast. Wilt u meer weten of op de hoogte gehouden worden over de regeling in relatie tot uw investeringsvoornemens, neem dan contact op met het team van AC Adviseurs!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief