Heeft u gebruik gemaakt van WBSO in 2016? Dan dient u voor 31 maart op een aantal punten verantwoording af te leggen aan RVO. Voorkom een boete! 

Het kabinet wil de investeringsbank Invest-NL oprichten, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. U kunt bij Invest-NL terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's.

Dacht u dat u voor Europees geld in Brussel moest aankloppen? Nee hoor, dat kan ook gewoon in uw eigen regio.

Na indiening van de WBSO-aanvraag volgt een periode waarin de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uw aanvraag beoordeelt. Heeft u uw beschikking al binnen?

Voor sommige ouderen is meedoen en bewegen niet meer vanzelfsprekend. Dit geldt specifiek voor migrantenouderen en ouderen in krimp regio’s. Op welke wijze kunnen deze twee groepen ouderen worden gestimuleerd om sociaal en fysiek actief te blijven? 

Het Kabinet beschouwt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) als belangrijk instrument in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Bent u benieuwd wat de ideeën zijn voor de inhoud van de Horizon 2020 werkprogramma's voor de periode 2018-2020? De Europese Commissie geeft een 'sneak preview'.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen tot 23 februari 2017 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

Ook in 2017 kan er subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van bijvoorbeeld LED-verlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Er zijn wel veranderingen t.o.v. 2016. Wij zetten deze voor u op een rijtje...

Ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als scholing, export of het opzetten van een meester-gezeltraject, kunnen vanaf 2017 rekenen op een 'voucher' van de provincie.

Het Noordelijk MKB heeft veel goede ideeën voor innovatie maar het zetten van de laatste stap blijkt lastig. Het gaat dan om de stap van productontwikkeling naar marktintroductie. Om deze stap gemakkelijker te maken stelt SNN de ‘Tender Valorisatie 2017’ open.

Ontvangt u subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dan hoeft u WBSO subsidie niet meer in mindering te brengen op de loonkosten.

Het Kabinet stelt komend jaar € 12 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water.

Nederland staat bekend om haar vele verschillende landbouwactiviteiten verspreid over het hele land. Om dit in stand te houden draagt de overheid haar steentje bij middels het beschikbaar stellen van verschillende landbouwsubsidies.

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief