Heeft u plannen om te investeren in innovatieve projecten op het gebied van natuur, milieu of klimaat? Dan is de LIFE-subsidieregeling mogelijk iets voor u!

In het voorjaar van 2020 komt er een extra aanvraagronde voor de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling).

Wij zoeken een Business Consultant subsidies & innovatie die zijn/haar kennis en ervaring wil inzetten voor onze klanten.

Vraagt u zich wel eens af hoe het met de cyberweerbaarheid van uw onderneming is gesteld? En bent u bereid om een samenwerking aan te gaan om dit te onderzoeken? Dan is de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wellicht een interessante optie!

Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen voor de productie van duurzame energie. Het budget voor deze ronde is € 5 miljard.

Minister Hoekstra van Financiën heeft tijdens Prinsjesdag 2019 traditiegetrouw de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat verandert er volgend jaar hierdoor voor u als ondernemer?

Heeft u ideeën over het verduurzamen van het Waddengebied? Of draagt uw project bij aan een ander actueel thema, zoals de natuur, de cultuurhistorie of het toerisme in het Waddengebied? Lees dan verder!

Vanaf 2020 komen ook CO2-reducerende technieken in aanmerking voor SDE-subsidie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft advies uitgebracht over de verschillende onderdelen binnen de vernieuwde SDE++-regeling. 

Hebt u ideeën hoe regionale opgaven gezamenlijk aan te pakken? Het Kabinet stelt in totaal € 180 miljoen beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de regionale welvaart en leefbaarheid. iets voor u?

Zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met een (verbeterde) digitale uitwisseling van gegevens kunnen hiervoor aanspraak maken op subsidie.

Het kabinet is een publieksconsultatie gestart over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe Nederland tot 2030 het nationale klimaatbeleid vormgeeft. Dit Klimaatplan raakt iedereen, maar weet u ook wat het concreet voor uw onderneming betekent?

Het Kabinet stelt € 44 miljoen beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie. Interessant voor u? 

Hoe staat het met de uitvoering van het landelijke MKB-actieplan, dat ondernemers moet helpen bij hun grootste uitdagingen zoals personeel, digitalisering en financiering?

Subsidie kan u helpen om de stap van ontwikkeling naar marktintroductie te maken! Start u binnenkort met een innovatietraject of gaat u uw toepassing testen? Lees dan snel verder!

label

flag united kingdom

AC Adviseurs

Abe Lenstra boulevard 52-4
8448 JB HEERENVEEN

Twitter Facebook Linkedin

label

Kom in direct contact

icon
label

info@acadviseurs.nl

TEL: 0513 – 648 854

Neem contact met ons op

Veelgestelde vragen

Nieuwsbrief

icon
label

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de laatste artikelen en ontwikkelingen binnen AC Adviseurs.

Bekijk de laatste nieuwsbrief